• Nasza oferta
 • Jak uczymy?
 • Galeria
 • Cennik
 • Kontakt
 • RODO
 

Nauka języka angielskiego

Nasz klub językowy oferuje:
 • zajęcia w małych grupach,
 • sprawdzone metody nauczania,
 • grupy dobrane według poziomu znajomości języka uczniów,
 • wykwalifikowanych i doświadczonych lektorów,
 • nowoczesne materiały dydaktyczne (tablica interaktywna),
 • konkurencyjne ceny,
 • przyjazną i kameralną atmosferę,
 • raport z postępów ucznia pod koniec roku,

Young Reader's Club (Klub Młodego Czytelnika)

Zachęcamy naszych uczniów do stałego kontaktu z językiem, dlatego postanowiliśmy stworzyć Young Reader's Club, czyli Klub Młodego Czytelnika, do którego mogą należeć wszyscy nasi uczniowie posiadający umiejętność czytania. Pomysł klub oparty jest o Self-Access Centre (SAC), czy kącik czytelniczy, gdzie można znaleźć mnóstwo rozmaitych tematycznie książek na różnych poziomach nauki języka. Posiadamy wiele uproszczonych książeczek w języku angielskim renomowanych wydawnictw jak Oxford, Cambridge, Ladybird czy Longman.

Wszystkie pozycje mają zaznaczony poziom trudności, a wiele z nich także dodatkowe ćwiczenia do zrobienia w domu. Wszystkie przeczytane książki można omówić z lektorem i dać mu ćwiczenia do sprawdzenia, a także poprosić o polecenie ciekawej lektury.

Każdy uczeń powinien przeczytać choć jedną książkę w semestrze, opowiedzieć o niej na zajęciach i zrobić projekt-plakat. Aby przystąpić do Young Reader's Club i dostać kartę członkowską wystarczy być uczniem We Love English, podpisać regulamin wypożyczania książek i dbać o nie :).

Oferta obejmuje dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z przygotowaniem do egzaminu gimnazjalnego włącznie.


Opis zajęć:

Częstotliwość zajęć: 30 minut 2 razy w tygodniu lub 1 raz w sobotę 45 minut
Cele kursu:
 • Osłuchanie z językiem angielskim dzięki poznaniu wielu piosenek, rymowanek i historyjek, słuchaniu poleceń wydawanych w języku obcym,
 • Wprowadzenie i powtarzanie nowych słówek i podstawowych zwrotów,
 • Rozwinięcie prawidłowej wymowy i intonacji poprzez wykorzystanie naturalnej zdolności dziecka do kopiowania języka mówionego,
 • Nauka poprzez zabawę, czyli m.in. zabawy ruchowe, historyjki, odgrywanie scenek, zajęcia plastyczne,
 • Rozwój umiejętności społecznych i wprowadzenie wzorców współpracy poprzez pracę w grupie i w parach,
 • Zwiększenie motywacji do nauki języka w przyszłości dzięki wykorzystaniu wielu gier i zabaw,
 • Wzmacnianie pewności siebie dziecka dzięki możliwym do osiągnięcia celom, zarówno grupowym, jak i indywidualnym.

Częstotliwość zajęć: 45 minut 2 razy w tygodniu
Cele kursu:
 • Osłuchanie z językiem angielskim poprzez poznanie wielu piosenek oraz odgrywanie historyjek i dialogów, słuchanie poleceń wydawanych w języku obcym,
 • Wprowadzenie i powtarzanie nowych słówek i zwrotów w kontekście oraz stwarzanie sytuacji, w których uczniowie mogą wykorzystać nowe wyrażenia,
 • Motywowanie do nauki języka dzięki wykorzystaniu tablicy interaktywnej, zabaw ruchowych, filmów na DVD, książeczek z literatury brytyjskiej czy gier planszowych,
 • Rozwój umiejętności społecznych poprzez pracę w grupie i w parach oraz autonomii ucznia poprzez pracę indywidualną,
 • Rozwinięcie świadomości dziecka o otaczającym go świecie, zwyczajach ludzi z innych krajów i wprowadzenie do kultury brytyjskiej,
 • Wzmacnianie pewności siebie dziecka dzięki pracy według znanych schematów, wprowadzeniu jasnych reguł oraz dzięki stawianiu możliwych do osiągnięcia celów.

Częstotliwość zajęć: 60 minut 2 razy w tygodniu
Cele kursu:
 • Poznanie nowego słownictwa i zwrotów w kontekście ułatwiającym ich zapamiętywanie,
 • Stwarzanie sytuacji, w których uczeń może wykorzystać nowopoznane wyrażenia i budowanie dialogów wokół sytuacji, które mogą go spotkać na wakacjach bądź w kontakcie z native speakerem,
 • Wprowadzenie gramatyki w prosty i przejrzysty sposób oraz ćwiczenie jej, dopóki cała grupa nie opanuje materiału,
 • Motywowanie do nauki języka dzięki wykorzystaniu tablicy interaktywnej, filmów na DVD, książeczek z literatury brytyjskiej czy gier planszowych,
 • Wprowadzenie do kultury brytyjskiej i krajów anglojęzycznych oraz poznanie zwyczajów ludzi z innych państw,
 • Zachęcanie do czytania w języku obcym dzięki czytaniu uproszczonej literatury i tworzenie projektów o przeczytanych lekturach,
 • Wzmacnianie poczucia obowiązkowości oraz systematyczności i budowanie autonomii ucznia dzięki systemowi prac domowych, kartkówek i testów.

Ilość zajęć w semestrze oraz częstotliwość spotkań jest ustalana indywidualnie.

Zajęcia te mogą mieć formę korepetycji – jeśli uczeń nie radzi sobie z materiałem omawianym w szkole, bądź lekcji ponadprogramowych, dostosowanych do indywidualnego poziomu ucznia/uczniów.
Dlaczego warto skorzystać z oferty zajęć indywidualnych?
 • Zajęcia prowadzą tylko wykwalifikowani i doświadczeni lektorzy,
 • Poziom kursu i metody nauczania są dostowane do indywidualnych potrzeb uczniów,
 • Oferujemy możliwość korzystania z zasobów wypożyczalni i członkostwo w Klubie Młodego Czytelnika.

Ilość zajęć w semestrze oraz częstotliwość spotkań jest ustalana indywidualnie.

Typ kursu
Zajęcia z języka ogólnego wzbogacone o moduły z języka biznesowego i funkcjonalnego np. wygłaszanie prezentacji, pisanie CV, rozmowy telefoniczne, oraz sytuacje tj. w sklepie, w samolocie, itp.
Cele kursu:
 • Rozwój wszystkich sprawności językowych z naciskiem na mówienie,
 • Rozwój komunikatywności,
 • Ćwiczenie płynności w mówieniu,
 • Utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy gramatyczej, ćwiczenie struktur gramatycznych w spersonalizowany sposób i w ćwiczeniach sprzyjających ich zapamiętywaniu,
 • Wzbogacenie zasobu aktywnie używanego słownictwa,
 • Ćwiczenie sytuacji i zwrotów potrzebnych do dobrego funkcjonowania ogólnie oraz w środowisku zawodowym.


Częstotliwość zajęć: 2 razy w tygodniu po 45 minut
7-9 osób w grupie
Cele kursu:
 • Nauka poprzez zabawę, czyli m.in. słuchanie historyjek, odgrywanie scenek, śpiewanie piosenek i zabawy ruchowe,
 • Wprowadzenie i powtarzanie słówek i zwrotów oraz stwarzanie sytuacji, w których uczniowie mogą wykorzystać nowe wyrażenia,
 • Osłuchanie się z poleceniami wydawanymi w języku obcym,
 • Rozwinięcie prawidłowej wymowy i intonacji poprzez wykorzystanie naturalnej zdolności dziecka do kopiowania języka mówionego,
 • Wzmacnianie pewności siebie dziecka dzięki pracy według znanych schematów, wprowadzeniu jasnych reguł oraz stawianiu możliwych do osiągnięcia celów.

Cena kursu: 1390 zł* za cały rok szkolny (60 godzin lekcyjnych)

* Możliwość płatności w dogodnych ratach.